ارامش ,یعنی ,باشه ,کلمه ,نیازی ,ارامش یعنی
نیازی نیس پولی خرج کنی تا ارامش رو بدست بیاری
نیازی نیس ب زور بگیریش
نیازی نیس دنبالش بگردی..!!
ارامش همین جاس!
همین جا کنار دستت نشسته...
فقط از اونجایی ک ما ادما هیچ چیز رو با چشم دل نمیبینیم
اونوهم نمیبینیم!
ارامش یعنی...فرو بردن دست تو گونیه حبوبات 
ارامش یعنی...گرفتن دست های پدر ومادر
ارامش یعنی...باخدا حرف زدن
ارامش یعنی...چسبودن صورت به دیوار خنک اتاق
ارامش یعنی...لقمه ی حلال رو خوردن
ارامش یعنی...با پاهات رو زمین راه بری
ویا...
هر چیزه دیگه ایی!
ارامش رو میشه با ب زبون اوردن یه کلمه حسش کرد..
کلمه ایی ک بزرگ باشه..
قشنگ باشه...
ساده باشه....
و....اون کلمه میتونه..
خدا باشه!!...

پ.ن: بزرگترین ارامش فقط کناره خداس...با اختراعات این زمینی ها بهش نمیرسی..!! 
پ.ن2: وقتی با خدا باشی دیگه زمینی نیستی...فضایی هستی! :)
منبع اصلی مطلب : گربه ی سیاه
برچسب ها : ارامش ,یعنی ,باشه ,کلمه ,نیازی ,ارامش یعنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : لمس ارامش...